Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Asistent pedagoga

Stále hledáme asistenta pedagoga na půl úvazku k dítěti předškolního věku (6 let). Zájemci se mohou přihlásit na telefonu 739 001 618 nebo mailem skolabudec@seznam.cz. Nástup možný hned.

 

Školní rok 2020/2021

 

Školy jsou sice na začátku roku 2021 zavřené, ale naštěstí pro malotřídní školy s jednou třídou existuje výjimka, takže nadále fungujeme bez omezení.

Z tohoto důvodu budou moci děti dostat na konci ledna vysvědčení se známkami (ne se slovním hodnocením), protože jsme v prvním pololetí chyběli ve škole jen pět týdnů v říjnu a listopadu. Proto ani nemáme zpoždění v probírané látce.

Kromě výuky se snažíme užívat si zimy, která jak rychle přišla, může i brzy odejít. Takže jsme již několikrát bruslili a jezdili na bobech.

bruslení

 

Vánoční prázdniny

V pátek 18.prosince bude škola naposled otevřená pro školáky i školkáčky v tomto roce. Po vánočních prázdninách se zase sejdeme v pondělí 4.ledna 2021.

Nový školní rok začal velice nadějně. Během září se nám podařilo téměř úplně dohnat učivo, které jsme během jarní koronavirové krize zameškali. Zdálo se, že během dalšíhho měsíce již budeme moci plnít úkoly tak, jak vyžadují časové tématické plány.

V polovině října ale přišel nový problém spojený s virovou nákazou. Od středy 14.října jsou děti opět doma a plní úkoly na dálku. Vzhledem k tomu, jak se dařilo na jaře však doufáme, že učivo opět doženeme.

Těsně před zavřením ZŠ jsme stihli alespoň Drakiádu. Na ostatní akce musíme v nejbližší době zapomenout. Zcela určitě letos nebue vánoční besídka, ale věříme, že si budeme moci udělat alespoň interně Vánoce a také vánoční jarmark.

Mateřské školy v celé republice zůstaly otevřené, takže se ani na provozu naší MŠ nic nezměnilo.

 

 

Školní rok 2019/2020

Závěr školního roku

Po "době koronavirové" jsme chodili ještě pět týdnů do školy, takže jsme toho ještě hodně probrali. V září dokončíme učivo, které jsme nestihli a plynule přejdeme do vyšších ročníků.

Stihli jsme si udělat Den dětí, vyfotit se a v posledním týdnu jsme si udělali pěší výlet s opékáním špekáčků. Z této akce jsme pořídili pár fotek.

Školní rok jsme ukončili už v pátek 26.června, protože se bude ve škole malovat, proto by to narušovalo provoz.

Nový školní rok začne v úterý 1.září 2020.

Přejeme všem dětem i jejich rodičům hezké léto.

Příprava na opékání

 

Začínáme 25.května

Školu i školku otevřeme v pondělí 25.května. Provoz školky bude od 6.30 do 15.30 hodin.

Dříve než zahájíme provoz, je nutné, aby rodiče všech dětí podepsali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a také nahlásili, kdo přijde do MŠ a ZŠ hned v pondělí 25.května (kvůli počtu obědů).

Rodiče dětí z MŠ prosím o zaslání emailových adres na školní adresu skolabudec@seznam.cz.

Poté bych zaslal naskenované čestné prohlášení. Další možností je vytisknout si ho z webu MŠMT a třetí možností přijít ho osobně podepsat do školy - ve čtvrtek 21.5., v pátek 22.5. nebo nejpozději ráno 25.5. při nástupu dítěte do školy nebo školky.

Informace ministerstva školství jsou poměrně striktní. Naštěstí při činnostech ve třídě nemusí být nasazené roušky, ve společných prostorách by se ale měly používat. Ve školce být roušky nemusí (při cestě do MŠ ale musí být).

V budově školy bude na několika místech desinfekce.

 

Do školy možná 25. května

Vláda na svém zasedání 14.dubna představila veřejnosti plán rozvolňování opatření, která souvisí s nouzovým stavem v naší zemi.

Pro naši školu byla důležitá informace, že se výuka na 1. stupni ZŠ obnoví v pondělí 25. května. Zatím berme tuto informaci jako neoficiální, protože vláda bude postupně vše ještě upřesňovat. Zároveň bylo rozhodnuto, že až do konce června by byla docházka nepovinná. To pro případ, že by např. rodiče měli obavu, aby se dítě nenakazilo. Další důležitou informací je, že by byl zakázán provoz školní družiny.

Je již také jisté, že se výlet neuskuteční (měl být ve středu 20.května).

Jakmile bude otevřena škola, zahájila by svou činnost také školka.

O aktuálních novinkách budu na této stránce opět informovat.

Připomenutí - zápisy do MŠ a ZŠ

Letos se kvůli zavření škol nebudou konat zápisy do základních škol přímo s dětmi. Proběhnou pouze tak, že rodiče donesou nebo pošlou do školy vyplněný dotazník. Kdo bude mít zájem, může se pro něj ve škole zastavit (případně hned na místě vyplnit) a odevzdat do konce dubna.

Zápis do MŠ také neproběhne v předem určeném květnovém termínu, ale rodiče mohou své děti přihlásit kdykoliv podle potřeby.

 

Nové informace

Dnes dopoledne (pondělí 23.března) řekl ministr školství na tiskové konferenci, že se nepočítá s výukou o prázdninách. Je ale možné, že bude provoz škol zahájen až v červnu nebo v závěru května.

Přestože děti dostávají každý týden úkoly, bude pak potřeba vše řádně procvičit a některé učivo i vysvětlit. Je pravděpodobné, že veškeré akce, které jsme si naplánovali, se neuskuteční, abychom toho v červnu probrali co nejvíce.

Letos máme výhodu v tom, že nemáme nikoho v 5.ročníku, takže nám nikdo neodejde na 2.stupeň. Domnívám se, že dětem necháme učebnice alespoň do konce září (možná déle) a na začátku nového školního roku bychom ještě dodělali učivo tohoto školního roku a pak pokračovali v novém.

Veškeré informace jsou ale zatím víceméně domněnky a teprve další vývoj nouzového stavu nám napoví víc.

Školkovné

Pokud bude trvat zavření MŠ měsíc a déle, bude rodičům na konci školního roku vrácena poměrná část školkovného.

Zápisy do MŠ a ZŠ

Letos se kvůli zavření škol nebudou konat zápisy do základních škol přímo s dětmi. Proběhnou pouze tak, že rodiče donesou nebo pošlou do školy vyplněný dotazník. Kdo bude mít zájem, může se pro něj ve škole zastavit (případně hned na místě vyplnit) a odevzdat do konce dubna.

Zápis do MŠ také neproběhne v předem určeném květnovém termínu, ale rodiče mohou své děti přihlásit kdykoliv podle potřeby.

Uzavření MŠ

Vzhledem k malému počtu dětí se zavírá také mateřská škola. Naposledy přišly děti ve čtvrtek 19.března. Od pátku není MŠ v provozu - až do odvolání. Sledujte tyto stránky, v případě změny se zde objeví nové informace.

Opatření v době koronaviru

Základní škola byla na základě usnesení vlády zavřena již ve středu 11.března, ale mateřská škola nadále funguje. Zatím není důvod ji zavírat. Děti ze ZŠ dostávají pravidelně úkoly a bylo jim doporučeno, aby sledovaly i mimořádně vytvořený pořad České televize s názvem UčíTelka.

Předpokládané akce (viz níže) musíme také trošku zredukovat. Určitě letos nebude Den otevřených dveří, turnaj v ZŠ B.Němcové a Velikonoční jarmark.

Zatím nemáme informaci o jarním fotografování, které mělo být 3.diubna. Předpokládáme, že bude posunuto.

V úterý 7.dubna měl být zápis do ZŠ. I zde předpokládáme, že ho posuneme - zatím počítáme se středou 15.dubna. Termín ale může být samozřejmě posunutý. Bude záležet na tom, kdy bude obnovena výuka.

 

Akce ZŠ a MŠ Budeč – březen až červen 2020

(budou upřesňovány, případně doplňovány)

 

Čtvrtek 26. března – Den otevřených dveří v ZŠ

Pátek 3. dubna – jarní fotografování

Pondělí 6. dubna – středa 8. dubna – Velikonoční jarmark

Úterý 7. dubna – zápis do ZŠ

Středa 8. dubna – Velikonoční turnaj v přehazované – ZŠ B. Němcové Dačice

Čtvrtek 9. dubna – pondělí 13. dubna – Velikonoční prázdniny

Středa 22. dubna – Den Země

Středa 22. dubna – třídní schůzky v ZŠ

Úterý 12. května – Den matek

Pondělí 11. května – pátek 15. května – zápis do MŠ

Středa 20. května – výlet do Jevišovic

Duben/květen – návštěva knihovny v Dačicích

Květen – Domamilské sportovní hry

Květen – Dopravní soutěž v Dačicích

Pondělí 1. června – Den dětí

Začátek června – O malý štít města Dačice – atletické závody

Začátek června - fotografování

Pátek 26. června – vysvědčení

Pondělí 29. června a úterý 30. června – ředitelské volno – malování ve třídách ZŠ, na chodbě a v ředitelně

 

Vánoce

Po poměrně teplém podzimu se nám zdá, že se Vánoce přiblížily rychleji než kdy jindy.

Ve čtvrtek 5.prosince nás jistě navštíví Mikuláš se svou družinou. Ale nemusíme se bát, děti byly hodné po celý rok, tak nám určitě čert žádné neodnese do pekla.

V pondělí 16.prosince za námi přijede chovatel dravců a ukáže nám práci s nimi.

Od téhož dne, tedy od pondělí 16.prosince, až do pátku 20.prosince budeme mít ve škole vánoční jarmark. Děti vyrobily spoustu výrobků, které zkrášlí svátečně vyzdobený dům i byt.

Ve čtvrtek 19.prosince začne v 15.30 hodin vánoční besídka, na kterou jsou zváni nejen rodiče a prarodiče, ale i spolužáci, kamarádi a jiní přátelé, kteří by chtěli vidět, co se děti naučily.

Vánoční prázdniny budou letos docela dlouhé. Do školy a školky půjdeme až v pondělí 6.ledna 2020.

 

Podzim

Uplynuly dva měsíce nového školního roku a užili jsme si příjemných podzimních dnů. Trošku nám komplikují venkovní pohyb pokračující práce na opravě kulturního domu, ale už se těšíme, až tam zase budeme chodit na tělocvik.

Letos jsme se výjimečně nezúčastnili dačického běhu v parku, protože v té době bylo několik dětí nemocných a závodilo by jich velmi málo. Od 9.září jezdí školáci na plavání (kromě 1.ročníku) a výcvik potrvá až do 18.listopadu.

Školka a chlapci z 1.ročníku byli v Dačicích na divadle. V pátek 22.listopadu pojedeme všichni do jihlavského Horáckého divadla na pohádku O Perníčkovi. Mezitím proběhne 5.listopadu fotografování s vánočním motivem (pro zájemce) a 13.listopadu třídní schůzka.

Ve školce letos pokračuje paní Eva Juránková na pozici chůvy a ve škole paní Lucie Balounová jako školní asistentka. Obě jsou zaměstnány v rámci projektu, tzv. šablon.

Od října začaly tři zájmové kroužky. Paní Petra Ferdanová pokračuje v logopedické prevenci a paní Hana Váňová vede náboženství a nový kroužek keramiky, o nějž byl veliký zájem, protože se přihlásily všechny děti.

 

Školní rok 2018/2019

Závěr školního roku

V pátek 28.června 2019 skončil školní rok. Rozloučili jsme se s dětmi a hlavně s dvěma páťáky, kteří již budou pokračovat na jiných školách.

Páťáci

Konec školního roku 2018/2019

Ve školce jsme měli tři předškoláky. Dva chlapci budou dále pokračovat na naší škole, takže se na ně budeme na začátku září těšit.

Předškoláci

 

Program akcí v závěru školního roku

viz příloha

zde ke stažení

Jaro

S přicházejícím jarem na nás čeká spousta zajímavých akcí. Zvláště proto, že už se dá ledacos dělat venku.

Kromě zápisu a probíhajícího výcviku plavání se můžeme v dubnu těšit na druhou návštěvu pana Michala Krtka, který v rámci nového projektu bude s dětmi ze ZŠ a tentokrát také z MŠ předvádět zajímavé prvky v tělesné výchově.

Těsně před Velikonocemi se můžeme těšit na tradiční Velikonoční jarmark a ve středu 17.dubna pojedeme do Dačic na turnaj v přehazované.

V květnu nás čeká dopravní soutěž v Dačicích a Domamilské hry. V samém závěru měsíce si uděláme pěkné dopoledne ke Dni dětí.

Rádi bychom uspořádali několik besed (s policisty, myslivci, zdravotnicí), ale u nich zatím nevíme přesné termíny.

Na výlet pojedeme ve středu 19.června do zábavního parku Robinson v Jihlavě. Pojedeme velkým autobusem, takže s námi bude moci jet spousta rodičů, sourozenců a dalších zájemců.

 

Zápis do 1.ročníku

Ve čtvrtek 4.dubna 2019 se v době od 13 do 16 hodin uskuteční na naší škole zápis do 1.ročníku ZŠ. Dostavit se mohou děti narozené do 31.srpna 2013 a starší.

 

Prosinec 2018

Začal nám poslední měsíc roku 2018. Po listopadové návštěvě dačického divadla a pouštění draků nás čeká porce tradičních akcí.

Ve středu 5.prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Děti od nich dostaly spoustu dárků, takže to svědčí o tom, že byly celý rok hodné. Fotografie z nadílky jsou ve Fotogalerii.

 Mikuláš ve školce

Mikuláš ve škole

V pondělí 10.prosince pojedeme do Horáckého divadla Jihlava na hru Maxipes Fík. Letos se nám podařilo sehnat vstupenky. Poslední dobou je o divadlo velký zájem a zpravidla je při naší snaze o objenávku již obsazeno.

Poslední předvánoční týden je věnován jarmarku a ve čtvrtek 20.prosince předvedou děti rodičům a dalším hostům hru o Sněhurce na vánoční besídce.

Nový rok 2019 zahájíme až v pondělí 7.ledna, protože na čtvrtek 3.ledna a pátek 4.ledna je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Září 2018

Máme za sebou téměř celý první měsíc a díky krásným slunným dnům jsme si ho pěkně užili.

V pátek 21. září jeli školáci do Dačic na tradiční závod Běh zámeckým parkem. Nejlépe se umístila v kategorii dívek z 2. a 3. ročníku na 9. místě Viktorka Urbánková. Vzhledem ke slunečnému dopoledni jsme si dobu před závodem užili na dětském hřišti v parku.

Chlapci z 1. - 3.ročníku před startem

(další fotografie jsou ve Fotogalerii)

Od října začnou zájmové kroužky. V pondělí bude poprvé logopedická prevence, v úterý již tradičně náboženství a ve čtvrtek pro žáky z 1. a 2. ročníku kroužek základů angličtiny.

 

Začátek školního roku

Letos v létě se ve škole hodně pracovalo. Hned na začátku prázdnin přijel malíř a vymaloval chodbu, obě šatny, zbývající místnosti ve školce (které se nemalovaly vloni), kuchyni a jídelnu. S vymalováním prostor ZŠ počítáme v dalších letech.

Ve školce se po loňském položení nové podlahy zvlnily podkladové desky, proto je podlahář spravil a věřme, že již bude vše v pořádku. Problémem ale zůstává vlhkost staré budovy.

Při příchodu do školy možná děti překvapí ostřejší světlo na chodbě. Následně si ale všimnou lepšího osvětlení všech místností. Všude se totiž vyměnila světla za výkonnější a také pro oči více lahodící.

Staré šatnové skříňky a věšáky jsme konečně po mnoha letech vyhodili a nahradili novými skříňkami.

Těsně před začátkem školního roku je přihlášeno do ZŠ 9 dětí a do MŠ 16 dětí. V mateřské škole bude po mateřské dovolené opět učit Oksana Urbánková a v prvním pololetí jí bude pomáhat Šárka Strašáková jako chůva k dvouletým dětem.

V základní škole budou učit ředitel školy Vítězslav Jindra, Alice Pachrová a částečně i Emílie Nováčková, která v předchozích třech letech učila v MŠ. Nyní bude kromě několika hodin výuky působit ve školní družině a po paní Doležalové, která odešla do důchodu, bude mít na starosti školní jídelnu (jako vedoucí).

Provoz zajišťují kuchařka Marie Jakubcová a uklízečka Anežka Kopečková.

Přejeme všem, tedy dětem, rodičům i zaměstnancům školy, abychom prožili nastávající školní rok v pohodě a spokojenosti.

 

Školní rok 2017/2018

Rozloučení před prázdninami

Rozloučili jsme se s předškoláky i děvčaty, která odcházejí na 2.stupeň a na víceleté gymnázium. Všem přejeme hezké prázdniny a rádi se se všemi zase v září shledáme.

Předškoláci

Odcházející páťačky

 

Závěr školního roku

   V dubnu se uskutečnil zápis do 1.ročníku ZŠ. Zapsali jsme jen jednoho nového prvňáčka. Trošku úspěšnější jsme byli při zápisu do MŠ v květnu. Do školky ale nechávají rodiče zapsat své děti průběžně, takže na výsledku zápisu až tolik nezáleží.

    V dubnu jsme byli poprvé také v dačickém kině na filmu Ferdinand.

   Květnový Den matek jsme letos pojali trošku jinak než v minulých letech. Místo vystoupení dětí jsme s rodiči poseděli na školní zahradě.

   V květnu jsme se zúčaastnili Dopravní soutěže v Dačicích, kde jsme se umístili na 5.místě a na Malém štítu města Dačice jsme zásluhou Anety Bláhové získali historicky první medaili. Aneta vybojovala stříbro v hodu kriketovým míčkem. Ještě předtím jsme odjeli do Domamili na tradiční Domamilské hry, ale silný déšť nás brzy vyhnal, takže ve středu 13.června by se měl uskutečnit náhradní závod.

   V pondělí 4.června mezi nás přijeli příšlušníci Policie ČR z Dačic. Strávili jsme velmi příjemné dopoledne. Děti si mohly vše vyzkoušet, což bylo na všem to nejlepší.

   V týdnu od 4.do 8.června probíhá Týden otevřených dveří. V úterý 5.června se škola fotí, ve čtvrtek 14.června se zúčastníme programu muzikoterapie a hned v pátek 15.června za námi přijdou na besedu myslivci.

   Všechny akce zakončíme výletem v úterý 19.června do Kamenice nad Lipou do Pohádkového světa Fábula.

 

Březen 2018

   V nejbližší době nás čeká několik akcí. Pro větší přehlednost přinášíme jejich seznam:

 • Středa 21.března - fotografování s jarním motivem
 • Pondělí 26.března – středa 28.března – Velikonoční jarmark (na chodbě školy)
 • Středa 28.března – sportovní soutěž na ZŠ Boženy Němcové v Dačicích
 • Čtvrtek 29.března – velikonoční prázdniny
 • Čtvrtek 5.dubna - zápis do 1.ročníku ZŠ
 • Úterý 10.dubna – Kino Dačice
 • Středa 18.dubna – třídní schůzky v ZŠ
 • Pondělí 7.května – ředitelské volno

 

Únor 2018

   Už máme dva měsíce od Vánoc a zažili jsme poměrně hodně volných dní. Po pololetním dni volna následovaly v únoru také jarní prázdniny. Musíme teď proto poctivě pracovat, abychom neměli v probíraném učivu zpoždění.

   Pololetní vysvědčení udělalo radost většině dětí, protože měly vyznamenání.

   Blíží se zkoušky na víceleté gymnázium a po několika letech budeme mít své "želízko v ohni". Jedna žákyně 5.ročníku totiž bude skládat přijímací zkoušku. Budeme jí držet palce.

   V březnu se bude škola i školka opět připravovat na Velikonoce. V posledních dnech před svátky se uskuteční Velikonoční jarmark.

   Blíží se nám zápisy. Do MŠ bude sice až v květnu, ale platí stále totéž - děti přibíráme i zapisujeme kdykoliv během roku. Na ZŠ proběhne zápis ve čtvrtek 5.dubna. Pro nastávající školní rok chystáme několik novinek, o nichž věříme, že přispějí k zatraktivnění naší školy.

   Jedná se o "náborový" příspěvek pro žáky 1.ročníku, od září k nám bude jednou týdně dojíždět logopedka, rádi bychom (bude-li zájem) opět obnovili kroužek angličtiny pro 1.a 2.ročník, máme rovněž nabídku na vypalování keramiky v peci, takže se pokusíme i o kroužek keramiky.

 

Prosinec 2017

   Skončil nám rok 2017. Můžeme o něm hovořit jako o úspěšném roce. Počet dětí se ve školce i ve škole stabilizoval (byť bychom v ZŠ rádi viděli víc žáků).

   Novinkou byl v tomto roce zápis, který se poprvé konal až v dubnu. Dřívější lednové termíny byly změněny celorepublikově.

   Po celý advent nacvičovaly děti na besídku a vyráběly na jarmark. Obě akce se velice zdařily. Pohádku Mrazík zahráli všichni i s mírnou nervozitou spolehlivě a drobné chybičky rodiče jistě shovívavě omluvili.

   Do nového roku vstoupíme s pokračujícím projektem, v jehož rámci působí na škole školní asistent a od února budeme mít na jeden rok také chůvu v mateřské škole.

   Ve Fotogalerii je nově přidáno několik fotek z jarmarku a besídky.

 

Listopad 2017

   Tři měsíce školního roku utekly a přiblížil se krásný adventní čas. Děti ze školky i ze školy tradičně již pár týdnů vyrábějí na vánoční jarmark a začala také příprava vánoční besídky. Ta se letos uskuteční ve čtvrtek 21.prosince.

   Přípravy i nácvik trošku brzdí velká absence dětí. Zvláště ve škole je letos nezvykle vysoká, přesto věříme, že se vše podaří včas připravit a besídka se bude rodičům líbit.

   Ve škole probíhá nadále projekt financovaný EU. V jeho rámci máme na škole asistentku pedagoga a od února budeme mít ve školce chůvu. Ta bude především k dispozici dětem, které ještě nedosáhly tří roků.

   Vzhledem k již zmíněné vyšší absenci dětí jsme psali čtvrtletní prověrky až koncem listopadu. Ale i v učení jistě vše doženeme. V listopadu se také uskutečnily třídní schůzky ve škole. Opět byly řešeny individuálními pohovory.

 

Září 2017

   Nový školní rok jsme zahájili s 9 žáky v ZŠ a se 14 v MŠ. Máme radost hlavně z narůstajícího počtu předškoláků, ale ve škole bychom stále ještě rádi někoho přivítali.

   Ve školce jsou nyní tři děti, které příští rok nastoupí do školy. Ve škole máme čtyři nové prvňáčky a hned první měsíc ukázal, že se do školy velmi snadno a rychle zařadili. Výhodou malé školy je i to, že se děti znají, takže ani přechodem ze školky do školy se pro ně ve vztazích ke kamarádům nic nemění a snadněji se tedy adaptují na nový režim.

   Školáci si 26. září zaběhli v dačickém zámeckém parku na tradičních běžeckých závodech. Tentokrát se sice nikdo neprobojoval mezi nejlepší, ale radost z běhu i z příjemně stráveného dopoledne v Dačicích nám to nevzalo.

   V rámci projektu máme od 1. září ve škole asistentku pedagoga. Po dobu 12 měsíců bude tuto funkci zastávat všem dobře známá Oksana Urbánková, učitelka MŠ, která je ještě na mateřské dovolené.

   V pondělí 25. září zemřela bývalá učitelka naší školy (posledních 10 let učila v Dačicích a krátce i ve Znojmě) Mgr. Jana Krátká. Rozloučili jsme se  s ní na znojemském hřbitově.

  

 

Školní rok 2016/2017

Červen 2017

   Krásný červen nám umožnil hodně času strávit venku, čehož si užila hlavně školka.

   Začátkem měsíce jsme oslavili Den dětí tradiční šipkovanou a děti obdržely malé dárečky.

   Závěr měsíce je spjat s vyklízením ve školce, protože hned na začátku prázdnin přijedou řemeslníci - malíř  a po něm podlahář, aby nám školku vylepšili. Mezitím je na úterý 27.června naplánován výlet do jihlavské ZOO.

   Překonali jsme kritický školní rok, kdy se nám v listopadu odstěhovalo pět dětí a stejný počet zůstal ve škole. K zápisu ale přišly čtyři děti, takže je vyhlídka mnohem optimističtější. Dokonce už jsme zaznamenali dvě děti, které k nám budou chodit do školky z míst, která spádově patří jinam. Chtělo by se říci, že se "začíná blýskat na lepší časy". Dokud nám ale budou odcházet děti z našeho obvodu jinam, pořád to pro nás bude složité.

   Na tomto místě je nutno připomenout smutnou zprávu. V červnu zemřel pan Zdeněk Neuwirth, který působil na naší škole jako ředitel dlouhých 22 let (od roku 1972 do roku 1994, kdy odešel na odpočinek). Jistě zůstane ještě dlouho ve vzpomínkách kolegů i žáků.

 

Duben a květen 2017

   Na přelomu dubna a května jsem dva týdny nebyl ve škole kvůli operaci kolena. Proto píši několik postřehů tentokrát netradičně za dva měsíce.

   Kvůli náročnějšímu zabezpečení výuky jsme letos vynechali Den Země a besídku ke Dni matek. Zvláště u Dne Země to ale jistě nevadilo, protože počasí na konci dubna spíš připomínalo únor. Děti vyrobily a předaly dárky maminkám ke Dni matek až doma.

   V pátek 28.dubna se děti převlekly do masek a kostýmů a udělaly si pěkné čarodějnické dopoledne.

   V květnu nás navštívila výtvarnice, která se věnuje technice enkaustika a vytvořila s dětmi působivé obrázky pomocí voskovek a žehličky.

  Jen pár dní před ní přijely dvě herečky, které se převlekly za klauny a odehrály představení s písničkami a povídáním.

   V polovině května jsme ukončili s třeťákem a čtvrťačkami výcvik plavání v Jindřichově Hradci.

   Na tradičních Domamilských hrách jsme se přes minimální počet dětí neztratili. V hodu kriketovým míčkem dokonce Aneta Bláhová vybojovala 2.místo. Ostatní se na stupně vítězů nedostali, ale potěšila jejich bojovnost. V kopané a vybíjené jsme si museli půjčit děti z Budíškovic, abychom vůbec mohli nastoupit. V obou soutěžích jsme skončili na 6.místě.

   V závěru roku nás čeká několik příjemných aktivit, vrcholem bude v úterý 27.června výlet do ZOO Jihlava. Již dnes, 1.června, jsme oslavili Den dětí. Fotografie z podařeného dopoledne jsou k vidění ve Fotogalerii.

Šipkovaná při Dni dětí

 

Březen 2017

   Na začátku března jsme oslavili masopust. Děti se oblékly do masek a vyrazily do vsi. Kromě malého průvodu obcí si ještě zahrály různé hry a soutěže.

   S textem, vztahujícím se k březnu, jsem tentokrát pár dní počkal. Důvodem byl zápis do 1. ročníku ZŠ. Konal se v úterý 4. dubna a dopadl dobře. K zápisu přišly čtyři děti, s nimiž se počítalo, takže nedošlo k žádnému nemilému překvapení (jak bylo v minulých letech obvyklé). Věřme, že všichni také do 1. ročníku nastoupí. V MŠ bylo v těchto dnech přihlášeno zatím jen jedno dítě, ale dá se předpokládat, že do září přijmeme další a nebudeme mít problém s minimální naplněností (tj. 13 dětí).

   Březen pomalu přinesl jarní počasí a škola toho náležitě využila. Děti si již téměř denně mohou hrát na nádvoří. Vyndaly i vánoční dárky (odstrkovadla).

   V nejbližší době nás čekají Velikonoce. Děti opět pilně vyráběly výtvory s jarními a velikonočními motivy. Od pondělí 10. do středy 12. dubna budou své výrobky předvádět na Velikonočním jarmarku. Všichni příznivci naší školy jsou srdečně zváni.

   Po Velikonocích nás ve čtvrtek 20. dubna čeká v ZŠ schůzka s rodiči. Koncem dubna (termín upřesníme) si uděláme oslavu Dne Země.

 

Únor 2017

   Únor jsme začali pololetními prázdninami, na něž hned navazovaly jarní. Proto se nám zdál letošní únor velice krátký.

   Přívaly sněhu a teploty pod nulou dovolily letos dětem užít si zimu doslova "plnými doušky". Právě v posledních týdnech, kdy už sníh pomalu tál, bylo vidět, že se děti zimy nabažily a už tolik po bobování netoužily.

   V těchto dnech si školka chystá masky na masopust. Za pět týdnů už nás čeká zápis do školy. Zatímco do školky je možno se hlásit průběžně, protože to kapacita umožňuje, škola má vyhrazen jeden den. Po změně zákona to letos není v lednu, ale až v dubnu. Určili jsme si úterý 4.dubna. Budeme se těšit na nové školáky.

 

Leden 2017

   Na začátku nového roku 2017 nám udělali radost budečtí zastupitelé. Odsouhlasili naší škole příspěvek na částečnou rekonstrukci v mateřské škole. V létě tedy budeme moci v obou místnostech nechat položit novou podlahu. S tím zároveň necháme opravit poškozené zdi a nově se obě učebny také vymalují. Postupně bychom rádi opravili také šatny a některé úpravy by si zasloužily i třídy ZŠ.

   S tím pochopitelně souvisí i naplněnost naší školy. V listopadu se nám několik dětí odstěhovalo, ale do nového školního roku vzhlížíme optimisticky, protože by nám měly k zápisu přijít 4 děti a další snad přijdou i do MŠ. Zde je vhodné si připomenout, že letos podle novely školského zákona budou zápisy až v dubnu. U nás jsme jej stanovili na úterý 4.dubna.

   Lednové ryze zimní počasí udělalo dětem velkou radost. Proto jsme chodili často sáňkovat, bobovat a zpočátku i stavět sněhuláky. Ne každá zima bývá v posledních letech tak štědrá na sníh, proto toho musíme využít (pár fotografií ze zimních radovánek se brzy objeví ve Fotogalerii).

   V úterý 31. ledna oficiálně končí 1.pololetí, ale děti plynule přecházejí do druhého. Výuka se nezastaví. Přeruší nám ji ale pololetní a následně i jarní prázdniny. Jednodenní pololetní byly letos celostátně stanoveny na pátek 3. února. Jarní prázdniny jsou rozloženy do 6 týdnů a na nás tentokrát vyšly hned v prvním termínu. Proto navážou na pololetní (6. - 10. února).

 

Prosinec 2016

   Poslední měsíc roku 2016 jsme prožili v klidném čekání na Vánoce. Nejdříve za námi přišli čerti s Mikulášem a andělem. Děti si prožily trochu strachu, ale pak už se mohly začít těšit na Ježíška. Už dlouho dopředu tvořily výrobky, které pak vystavovaly a prodávaly při jarmarku v týdnu před Vánocemi.

   Zároveň se také nacvičovala besídka. Letos máme ve školce hlavně malé děti kolem tří let, proto bylo nutné vystoupení přizpůsobit, aby své výstupy zvládly. Všechno se podařilo, věříme, že i hosté, kterých se 20. prosince na besídce sešlo hodně, byli spokojení.

   V roce 2017 nás čeká drobná změna při zápisu do školy. Od tohoto školního roku již neprobíhají zápisy v lednu a únoru, ale až v dubnu. U nás se uskuteční v úterý 4.dubna. Ve stejné době bude také zápis do školky. Vzhledem k volné kapacitě ale přijímáme do školky vlastně nepřetržitě.

   Za celou školu, tedy i za děti a kolegyně, přejeme všem klidné vánoční svátky a optimismus a zdraví v novém roce.

 

Listopad 2016

   Tento měsíc pro nás nebyl příliš radostný. Z důvodu odstěhování nám klesl už tak nízký počet dětí ve škole. Nadále ale škola funguje. S nadějemi vzhlížíme k zápisu do 1. ročníku, který se letos poprvé podle nové vyhlášky bude konat až v dubnu (dosud býval v lednu nebo v únoru). Na naší škole se uskuteční v úterý 4. dubna 2017. Máme přislíbeno, že přijdou 4 noví prvňáčci.

   O dvě děti se také snížil počet ve školce, ale také do ní by mělo přijít v září příštího roku několik nových dětí a rozhodně by školka neměla zůstat podlimitní.

   Dlouho odkládanou Drakiádu jsme nakonec uspořádali až 22. listopadu. Počasí bylo příznivé a chvílemi velmi pěkně foukalo, takže dráčci docela pěkně poletovali (viz foto - další ve Fotogalerii).

   Vstupujeme do posledního měsíce roku. Tak jako vždy se mohou děti těšit na Mikuláše a po něm již na radostnou vánoční dobu. Pro rodiče už teď tvoří výrobky na vánoční jarmark a učí se texty pro besídku.

Poletí?

 

Říjen 2016

   Na říjen jsme plánovali Drakiádu, ale počasí nám moc nepřálo. Bylo často deštivo, takže jsme akci zatím termínově posunuli.

   V Dačicích jsme viděli divadelní představení Guliverovy cesty. Tentokrát jsme využili společný autobus s Budíškovicemi, takže jsme nemuseli trávit část dopoledne v chladném počasí ve městě.

   Koncem října měly děti podzimní prázdniny, na něž navazoval státní svátek. Příští prázdniny přijdou až o Vánocích. Pomalu nás tedy čeká příprava jarmarku a besídky.

 

Září 2016

  Poprvé za poslední tři roky můžeme s radostí konstatovat, že nejsme podlimitní školou. Znamená to, že jak ve školce, tak i ve škole máme dostatečný počet dětí. V obou částech školy jde sice o minimální počty (13 v MŠ a 10 v ZŠ), ale mělo by to pro nás mít příznivý význam při přidělování finančních prostředků na rok 2017.

   V září jsme si užívali sluníčka, takže jsme v družině i ve školce trávili spoustu času venku. Plavání pro školáky bylo letos posunuto až na poslední cyklus, který začíná 10. března. A tak se jedinou větší zářijovou akcí stala účast na Běhu zámeckým parkem v Dačicích. Jeli jsme tam již potřetí a rok od roku se lepšíme. Tentokrát dokonce chybělo Dianě Bari k bronzové medaili doslova pár metrů. Až v cílové rovince prohrála souboj o třetí místo. Aneta Bláhová doběhla ve stejné kategorii devátá. V první desítce jsme měli ještě Tima Bari (10. místo). Ostatní se mezi nejlepší neprobojovali.

   Na začátku září nás čeká začátek výuky náboženství a v druhém týdnu divadlo v Dačicích.

 

První školní den

Tak jsme zahájili! Ve čtvrtek 1.září 2016 jsme se v plném počtu sešli ve škole. Letos bude školu navštěvovat 10 dětí a školku 13. Proti minulým rokům se jedná ve školce o mírný nárůst. Ať se dětem ve škole líbí a ať jsou i rodiče spokojení!

První školní den 1.9.2016

 

Školní rok 2015/2016

Červen 2016

   Školní rok 2015/2016 dospěl do cíle. Ve škole i ve školce jsme zažili spoustu zajímavých zážitků. Myslím si, že ty veselejší převažovaly. Právě červen byl na ně bohatý.

   Na začátku měsíce jsme se fotografovali a v pátek 3. června jsme oslavili Den dětí. Bohužel jsme si nevybrali ideální počasí, proto jsme nevyrazili na plánovanou šipkovanou. Zahráli jsme si různé hry a zasoutěžili jsme si v kulturním domě. Naštěstí ještě dopoledne přestalo pršet, a tak se nám podařilo aspoň opékat špekáčky.

   Ve čtvrtek 16. června jsme vyrazili na výlet na Roštejn. Celý program byl organizátory velice hezky připraven, takže jsme se vůbec nenudili. Viděli jsme divadelní představení, kouzelníka, ukázku výcviku psů, prošli jsme si pohádkovou trasu na hradě a mohli jsme si u mnoha stánků koupit jídlo, sladkosti i různé suvenýry.

   Ve čtvrtek 23. června jsme měli netradiční akci - křest knihy o Budči Až zabučí.

   Závěrečné dny jsme trávili hrami a úklidem školy před prázdninami. Řadu aktivit již společně prožívali školáci i jejich předškolní kamarádi. Dva dny před vysvědčením zpívali školáci v soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Všichni se nalíčili, převlekli a znázorňovali pěvecké hvězdy. Publikum jim utvořili školkáčci. Akce se náramně povedla.

   Předposlední den jsme si vynahradili Den dětí a vyrazili jsme na šipkovanou do lesa Boroví. V lese byl ukryt dokonce i poklad. Po návratu dostaly děti za vystoupení v soutěži polárkový dort.

   S odcházejícími dětmi ze školy i ze školky jsme se rozloučili knížkou a tričkem na památku. Všem, kteří budou pokračovat na jiných školách, přejeme, aby si brzy našli dobré kamarády a aby se jim na novém působišti líbilo. Když se jim to podaří, jistě se jim bude dařit i ve školní práci.

   Všichni zaměstnanci školy přejí hezké prázdniny! Ať se po nich všichni ve zdraví zase sejdeme.

   Fotografie z červnových akcí jsou přidány ve fotogalerii.

 

Květen 2016

   Závěr školního roku bývá tradičně hektický a nejinak tomu bylo i letos.

   V prvních květnových dnech jsme spěchali s nácvikem besídky ke Dni matek. Trošku jsme se obávali, že to nestihneme, ale děti byly šikovné, takže se vše podařilo a 11. května před rodiči, sourozenci i prarodiči předvedly hezké představení. Zvláště příjemně překvapily některé děti ze školky, které podaly výkon, jaký bychom od nich ještě před pár týdny neočekávali. Porazily strach i stud.

   Druhý den ráno jeli školáci do Dačic a vrátili se s překvapivým velikým úspěchem. Zasloužila se o něj Šárka Kolaříková. V dopravní soutěži se umístila v konkurenci 20 závodníků z 5. a 6. ročníků z pěti škol na 2. místě! Družstvo sice skončilo páté, ale úspěch Šárky vše vynahradil.

   Ve středu 25. května jsme se zúčastnili tradičních Domamilských her. Proti loňsku jsme se hodně zlepšili. Ve fotbale jsme dokázali třikrát remizovat a jen jednou prohrát. Ve vybíjené jsme dokonce vyhráli nad Třebelovicemi. Diana Bari navíc ozdobila naši účast velkým úspěchem. Vybojovala bronzovou medaili za třetí místo v hodu kriketovým míčkem.

   Šest dětí ze ZŠ a MŠ jelo s dačickou ZŠ Boženy Němcové do Prahy na představení v Divadle Spejbla a Hurvínka. Ostatní se v tento den (pátek 27. května) učili.

   Všem akcím ještě nebyl konec. Na poslední chvíli jsme dostali pozvánku na atletickou soutěž O malý štít města Dačice, takže jsme narychlo sepsali soupisku závodníků na jednotlivé disciplíny. V úterý 31. května jsme si v Dačicích rozhodně neudělali ostudu. Medaili jsme sice nezískali, ale proti loňsku se většina opět zlepšila, takže jsme se vraceli velmi spokojení.

   Začátek června nás ještě zastihne na podobné vlně. V prvních dnech se budeme fotografovat a oslavíme Den dětí. Pak už se budeme chystat na závěrečné prověrky.

 

Duben 2016

   „Duben, ještě tam budem.“ Známé přísloví se na letošní duben náramně hodilo. Školka i družina trávily venku méně času, než by si přály. Některé dny, zvláště v druhé polovině měsíce byly skutečně velmi chladné.

   Přesto se nám zrovna pátek 22. dubna vydařil. V tento den jsme si totiž v ZŠ udělali akci ke Dni Země a školka hledala poklad. Po dvou hodinách v přírodě, které školáci využili ke sběru odpadků, jsme se vrátili a na nádvoří jsme rozdělali oheň. Mezitím se s nalezeným pokladem vrátili předškoláci a společně jsme si opekli špekáčky.

   Ve školce proběhl v tomto měsíci zápis. Zatím se přihlásily tři nové děti, z nichž dvě už dokonce zkoušejí, jak se jim bude u nás líbit. Věříme, že další se ještě do začátku nového školního roku přihlásí. Předpoklad je letos takový, že by konečně po delší době neměla být škola „podlimitní“, tedy že by měl počet dětí v MŠ dosáhnout nejméně čísla 13.

   Školáci odeslali během dubna dvě obálky s výtvarnými pracemi. Účastníme se totiž dvou výtvarných soutěží.

   Začaly přípravy na besídku ke Dni matek. Měla by se uskutečnit ve středu 11. května, ale protože nám pár dětí stůně, není tento termín ještě jistý.

   Školka si den před čarodějnicemi udělala akci s názvem Čarodějnický rej. Děti i paní učitelka se oblekly do kostýmů a poveselily se soutěžemi a hrami.

 

Březen 2016

   V březnu měly děti hodně volna. Ve druhém týdnu jarní prázdniny a za dalších deset dní velikonoční volno.

   Ještě než začaly velikonoční prázdniny, odjeli školáci na sportovní soutěž do Dačic. ZŠ Boženy Němcové uspořádala turnaj v přehazované a v kopané. Kromě tří ročníků pořádající školy (třeťáci, čtvrťáci a páťáci) přijely i malé školy z okolí - Budíškovice, Staré Hobzí, Český Rudolec a my. Ve fotbale jsme neměli moc šancí uspět. Vše jsme si ale vynahradili v přehazované, protože jsme dokázali vybojovat druhé místo.

   Maminky předškoláků měly v březnu rodičovskou schůzku a nyní na ni bude navazovat zápis do MŠ, který se uskuteční v týdnu od 18. do 22. dubna. Ve středu 20. dubna budou mít třídní schůzku rodiče v ZŠ. V tomto týdnu se uskuteční ještě třetí akce - v pátek 22. dubna si uděláme akci u příležitosti Dne Země.

 

Únor 2016

   Druhý měsíc nového roku se nesl v poklidu školní práce. Tentokrát jsme ani neorganizovali, ani se neúčastnili kulturních a sportovních akcí. I toho je potřeba. V pohodě a bez napětí se věnovat zaběhlým činnostem. Ať už ve školce, tak i ve škole.

   Jedinou výjimkou byl maškarní karneval, který krásně připravila paní učitelka Nováčková. Děti se vyřádily, zahrály si různé hry a soutěže. Na závěr se prošly návsí, aby je pár občanů Budče také mohlo aspoň na chvilku zahlédnout v maskách.

   V týdnu od 7. března čekají děti jarní prázdniny. Brzy po nich, na ve čtvrtek 17. března pozveme rodiče předškoláků na rodičovskou schůzku. Pozvánky včas rozešleme.

 

Leden 2016

   Ve třetím lednovém týdnu nás navštívila Česká školní inspekce. Z třídenní kontroly naší práce jsme vyšli se ctí, byli jsme pochváleni za způsob výuky i za pořádané akce.

   Hned druhý den poté jsme přivítali naše předškoláky na zápisu do 1. ročníku ZŠ. Loňská nepříjemnost se neopakovala a přišli čtyři noví školáčci. Budeme se na ně těšit!

   Nabitý týden jsme ukončili návštěvou Horáckého divadla v Jihlavě. Tentokrát jsme byli v sále, který se nazývá Malá scéna a viděli jsme hru pro děti Autopohádky. Hezké představení oživila hudba z autorské dílny populární kapely Chinaski.

   V závěrečném týdnu dostali školáci pololetní vysvědčení a po něm si mohli vychutnat jednodenní pololetní prázdniny.

   V lednu se počasí konečně chovalo tak, jak se na zimu sluší. Děti ze školky i ze školy toho využily na sáňkování, bobování a školáci si došli na rybník zabruslit.

 

Prosinec 2015

   Poslední kalendářní měsíc jsme prožili v krásné adventní pohodě. Začátkem prosince za námi přišel Mikuláš s čertem a andělem.

   Už od listopadu chystaly děti s paní učitelkami výrobky, které potom prodávaly v předvánočním týdnu při jarmarku. Letos byli rodiče i jiní návštěvníci školy velmi štědří a patří jim za to náš dík. Kromě jarmarku jsme měli v tomto týdnu také tradiční vánoční besídku. Tentokrát se odehrála ve školní třídě. Sotva skončila, ozval se ze školkové třídy zvoneček. Ježíšek na děti ani letos nezapomněl. Společně jsme poseděli, atmosféra byla jako vždy příjemná.

   Do nového roku si přejme společně hlavně zdraví a ať se z naší takřka rodinné školy nevytratí pohoda.

Vánoční besídka

 

Listopad 2015

   Začaly přípravy na Vánoce. Možná se zdá, že je to příliš brzy, ale děti s paní učitelkami opět chystají besídku a vánoční jarmark. To vše zabere spoustu času. Všechno se dobře naučit a těch výrobků…. Ale také se musíme učit, takže se všechno chystá s dostatečným předstihem.

   Po deseti lekcích ukončili třeťáci a páťáci výcvik plavání. Účast byla letos téměř ideální, jen tři děti měly dvě až tři absence.

   Na začátku měsíce jsme jeli do Dačic na divadelní představení a 23. listopadu zase pro změnu přímo k nám do školy přijel dr. Macků s hudebním představením. Jeho vystoupení bylo velice pěkné, protože formou pohádkového příběhu představoval dětem různé strunné a dechové nástroje.

   Školka využila prvního sněhu a v posledním listopadovém týdnu bobovala. Věřme, že to nebylo naposledy v této zimě.

   Práce na připravované knížce o Budči pokračují zdárně. Několik občanů Budče zareagovalo na výzvu a doneslo do školy fotografie a různé materiály. Patří jim za to velký dík.

 

Říjen 2015

   Začátkem října odešla paní učitelka Oksana Urbánková na mateřskou dovolenou a v pondělí 5. října ji nahradila paní Emílie Nováčková. Zdá se, že si děti na změnu rychle zvykly a činnosti ve školce probíhají ve stejné pohodě, na jakou byly dosud zvyklé.

   Na 15. říjen jsme si společně naplánovali Drakiádu, jenže počasí v půlce října bylo velmi špatné. Pršelo, bylo chladno. Proto jsme akci přeložili na středu 21. října. Nebylo sice moc teplo, trošku poprchávalo,  ale aspoň trošku foukalo. Děti si přinesly své draky a pouštěli jsme je na louce za hřbitovem. Akce se vydařila, všem se nám líbila. Někteří dráčci létali vysoko, jiní byli trošku líní a museli jsme jim k vzletu pomáhat. Tuto akci absolvovaly jak školkové, tak školní děti.

  Koncem měsíce měly děti volno. Na státní svátek navazovaly i dva dny podzimních prázdnin.

 

Září 2015

   Přání z konce června se vyplnilo a všichni jsme se ve zdraví zase setkali. Jak děti, tak i sbor zaměstnanců školy.

   Do školy nastoupila stejně jako vloni 10 dětí. Nestal se tedy žádný zázrak v tom smyslu, že by si rodiče nastupujících prvňáčků rozmysleli své původní rozhodnutí. Musíme tedy nadále doufat, že se nám v příštích letech podaří děti udržet nejen pro školku, ale i pro školu.

   Do nového školního roku jsme skočili doslova oběma nohama. Už v pátek 11. září jsme jeli poprvé na výcvik plavání. Letos jezdí pět páťáků a tři třeťáci. Na konci září už za sebou máme tři lekce. Na fotografii je malá pozvánka do sekce Fotogalerie:

Tim a Martin

   Stejně jako před rokem jsme se zúčastnili Běhu zámeckým parkem v Dačicích. Zdařilo se i počasí. Čtvrtek 24. září bylo velmi příjemně, což se o dni před a dni po tomto datu rozhodně nedalo říci. Bylo znát, že jsou naše děti o rok starší. Jednak už znali svou trať a navíc už nebyli ti vyjukaní začátečníci. Největšího úspěchu dosáhl  třeťák Tim Bari. V nejmladší kategorii doběhl v konkurenci asi 50 závodníků na skvělém pátém místě. Jen o malinko hůře dopadly tři dívky. V nejmladší kategorii třeťačka Aneta Bláhová v podobně silné konkurenci desátá. Mezi staršími dívkami páťačky Tereza Křížová 10., Diana Bari 13.  Také v tomto běhu závodilo více než 40 dívek. Ostatní naši běžci na přední příčky nedosáhli. Také z této soutěže přinášíme malou obrazovou „ochutnávku“.

Borci na startu - Tim, Láda, Pavel

   Do mateřské školy nastoupilo jen 7 dětí. Je to značný „podstav“, ale naštěstí jsme během jediného měsíce přijali další čtyři školkáčky. Dvě děti začaly chodit hned a dvě již máme v seznamu, ale pravidelně začnou navštěvovat školku během roku. Zůstáváme i tak mírně pod limitem, ale velice nadějné do budoucna je, že všechny tyto nové děti mají ještě mladší sourozence.

   Ve škole máme nyní pět dětí, které letos dokončí pátý ročník a odejdou na druhý stupeň. Naopak ve školce máme dokonce 6 dětí, které by měly přijít k zápisu.

   V pátek 2.října přijde naposled mezi nás paní učitelka Oksana Urbánková. Odchází na mateřskou dovolenou. Přejeme jí, aby se jí narodilo zdravé děťátko, které jí bude dělat jen samou radost. Od pondělí 5.října bude po dobu nepřítomnosti paní Urbánkové učit ve školce paní učitelka Emílie Nováčková z Třebelovic.

 

 

 

 

Červen 2015

   Tak už tu máme konec školního roku a hurá na prázdniny!

   Červen byl tradičně veselým měsícem, kdy si děti užily několika hezkých akcí. Hned prvního června jsme oslavili Den dětí. Zahráli jsme si šipkovanou. Školáci vyšli o chvilku dříve ve směru na Jemnici a obešli kousek rybníku. Cestou dělali šipky a chystali školkáčkům úkoly. Děti ze školky splnily úkoly, našly poklad a našly také své starší kamarády ze školy. Společně jsme se vrátili na nádvoří a opekli si špekáčky.

   Hned 2. června odjela škola do Dačic na atletickou soutěž O malý štít města Dačice. Soutěžilo se v bězích na 50 m, 600 m (dívky) a 800 m (chlapci). Dále ve skoku dalekém, hodu míčkem a ve štafetě na 4x60 m. Na stupně vítězů se sice nikdo z našich závodníků neprobojoval, ale zážitek z velkých závodů měli všichni.

  V dalších dvou dnech jsme se také nenudili.  Nejprve  přijela firma ASA pro sběr papíru, víček a plechovek. Druhý den nás vyfotila paní Šestáková z Jemnice.

   V krásném letním počasí jsme jeli v pátek 12. června na výlet.  Tentokrát jsme nebyli daleko. Navštívili jsme Hospodářský dvůr v Bohuslavicích. Děti si užily jízdy na koni a na poníkovi. Vyřádily se na dětském hřišti, prohlédly si zvířata a na závěr jsme si opekli špekáčky.

   Než skončí školní rok, slušelo by se malé ohlédnutí za uplynulými deseti měsíci. Přestože jsme se poctivě věnovali výuce a probrali jsme všechno učivo, příjemně překvapuje množství akcí, kterých jsme se zúčastnili nebo sami uspořádali.

    Tradičně se uskutečnily dva jarmarky – vánoční a velikonoční. Také besídky byly dvě – vánoční a ke Dni matek. Dvakrát jsme byli na divadle – jednou v Dačicích a po jarních prázdninách i v Jihlavě. V únoru za námi přijel kouzelník z Břeclavi. V květnu jsme jeli trénovat na sportovní stadion do Dačic a při té příležitosti jsme navštívili výstavu Barevná paleta v dačickém muzeu.

   Na besedu přišli myslivci pan Bláha s panem Pavláskem. V prosinci nás navštívil Mikuláš s čertem.

  Výčet sportovních soutěží je mnohem bohatší než v minulých letech. Už na podzim jsme se poprvé zúčastnili Běhu zámeckým parkem v Dačicích. Na jaře opět v Dačicích atletické soutěže  O malý štít města Dačice. Tradičně jsme byli také na soutěžích v Domamili. Připojit můžeme i účast na dopravní soutěži v Dačicích.

   Zúčastnili jsme se také výtvarné soutěže a žák 1. ročníku Ladislav Bari získal krásné 4.místo v okrese.

   Kromě sběru papíru, víček a plechovek sbíraly děti z MŠ na podzim kaštany a odnesly je potom do lesa zvířatům. Pravidelně přicházely dodávky ovoce a zeleniny z projektu Ovoce do škol.

   Sedm dětí navštěvovalo výuku náboženství a čtyři děti základy angličtiny. Na podzim absolvovala pětice čtvrťáků deset dvouhodinovek výcviku plavání.

   Jedinou nepříjemností tohoto školního roku byl zápis do 1.ročníku. Ze tří dětí, které končí školku nám do školy nepřijde nikdo. Věřme, že se v příštích letech nebude podobná situace opakovat a školu budeme moci nadále provozovat ke spokojenosti rodičů i dětí. Pokud nedojde ke změnám, mělo by 1. září nastoupit 10 dětí do školy a 8 dětí do školky.

   Přejeme dětem i jejich rodičům hezké léto, příznivé počasí a spoustu zážitků!  Budeme se těšit, že se na začátku září všichni společně ve zdraví zase sejdeme.

 

Květen 2015

   Postřehy o měsíci květnu píši tentokrát netradičně již krátce po polovině měsíce. V posledních dnech se totiž uskutečnilo několik velmi zajímavých akcí, o kterých by bylo dobré se aktuálně rozepsat. Naopak závěr května by se měl odvíjet v klidné školní práci.

   V úterý 12. května jsme se v Dačicích zúčastnili okrskového kola dopravní soutěže. Naši školu reprezentovali čtyři čtvrťáci. Ostatní děti fandily. Soutěž se skládala ze čtyř disciplín – jízda zručnosti, jízda na kole v ulicích, zdravověda a test z pravidel provozu. V mladší kategorii jsme se umístili na velmi hezkém 4. místě (jen těsně nám utekl postup do okresního kola). V jednotlivcích jsme se také neztratili. Tereza Křížová vybojovala výborné 7. místo, Šárka Kolaříková 10., Martin Bačák 18. a Andrea Bláhová dvacáté místo.

   Ve středu 13. května jsme pozvali maminky a ostatní rodinné příslušníky na besídku ke Dni matek. Děti z MŠ i ZŠ předvedly pásmo básniček a písniček na téma Čím chci být. Veliká pochvala patří nejen dětem, kterým se představení povedlo, ale i paní učitelkám Oksaně Urbánkové a Alici Pachrové za nápaditost při vytváření programu a trpělivost při nácviku.

   Aby nebylo akcí v tomto týdnu málo, hned ve čtvrtek 14. května jela škola do Domamili na tradiční Domamilské hry. Ani zde jsme si neudělali ostudu. Naším handicapem bylo, že nemáme páťáky, proto jsme zvláště v kolektivních soutěžích neměli moc nadějí proti větším a starším soupeřům. Přece jen v této věkové kategorii je každý rok na výkonnosti velmi znát. Nicméně nám toto zjištění  dává naději do příštího roku. V kopané jsme odehráli čtyři utkání a jednou jsme dokázali uhrát nerozhodný výsledek (s Litohoří). Ve vybíjené jsme právě doplatili na věkovou nevyrovnanost a všechna utkání jsme prohráli. Soutěží se zúčastnilo všech deset dětí, takže si všechny ještě navíc odběhly 50 metrů, skočily do dálky a hodily kriketovým míčkem. Soutěž byla mimořádně dobře připravená. Zúčastnilo se jí 7 malých škol (Domamil, Budíškovice, Budeč, Budkov, Litohoř, Třebelovice, Jakubov).

   Velmi nečekaná a proto i zvlášť příjemná zpráva přišla od Okresního mysliveckého svazu. Ve výtvarné soutěži se žák 1. ročníku Ladislav Bari umístil na krásném 4. místě a 30. května si pojede do okresního města pro cenu. Blahopřejeme!

   Aktuálně se nám naskytla možnost zúčastnit se 14. ročníku atletických závodů O malý štít města Dačice. Byli jsme pozváni a rádi se v úterý 2. června zúčastníme. Pokud nám počasí dovolí, v příštím týdnu bychom si udělali cestu do Dačic, abychom si na tartanu na stadionu vyzkoušeli běžecké disciplíny a skok do dálky.

   Na úterý 2. června původně připadalo fotografování, ale sportování dáme přednost a pozveme paní fotografku v jiném termínu, o kterém budeme rodiče včas informovat.

  Fotografie z tří zmíněných akcí se nachází ve Fotogalerii, zde je pár ukázek.

Besídka - děti z MŠ

Den matek

Domamilské hry

Domamilské hry, skok daleký

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Duben 2015

   Hned na začátku měsíce měly děti volné dny, aby oslavily Velikonoce. Ještě před nimi jsme uspořádali Velikonoční jarmark, kde děti vystavovaly a nabízely své výrobky. Návštěvníci školy byli opět mimořádně štědří, a tak využijeme získané peníze při některé z blížících se akcí.

   Na duben připadá Den Země (22.4.).  Právě v tento den nám přálo počasí, proto jsme využili příhodné chvíle a vyšli jsme si na procházku kolem Budečského rybníku. Navštívili jsme Kapli Panny Marie Sněžné, prošli jsme lesem až k poli, odkud jsme měli krásný výhled na Borovou a Lomy. Vrátili jsme se zpět na cestu k rybníku, po níž jsme došli až ke mlýnu a po silnici jsme se vrátili do školy. Cestou jsme také sbírali odpadky, abychom troškou přispěli k čistotě okolí. Fotografie z této povedené akce najdete za tímto článkem a další ve Fotogalerii.

   Konec třetího čtvrtletí završily čtvrtletní prověrky a třídní schůzky s rodiči.

   V závěru roku nás čeká několik akcí. V květnu to bude dopravní soutěž v Dačicích (12.5.), Domamilské hry (14.5.), mezitím ještě besídka ke Dni matek (13.5.). V červnu se budeme fotografovat (2.6.) a na výlet pojedeme 12.6. do Bohuslavic.

Den Země

Den Země - u Kaple Panny Marie Sněžné

 

Březen 2015

   Poklidný měsíc březen byl orámován příjemnými dny volna, které děti jistě rády přivítaly. Měsíc začal jarními prázdninami. Budova zůstala zavřená, takže se alespoň trošku ušetřilo na topení a energii. Počasí sice již nebylo moc zimní a ještě málo jarní, přesto si děti volna užily.

   Hned první den po návratu z prázdnin jsme jeli do Horáckého divadla v Jihlavě. Bylo hodně volných míst, proto jsme nabídli vstupenky i rodičům, a tak nejenže jelo všech 20 dětí ze ZŠ a MŠ, ale i 9 dospělých (a pedagogové). Na pořadu byla pohádka o Bajajovi.  Někomu se líbila, některé děti ale možná čekaly víc. Každopádně se akce zdařila a už jen posezení v opravdovém divadle v krásných křeslech byl určitě zážitek.

   Začátkem března jsme odeslali výtvarné výtvory dětí ze ZŠ do Jindřichova Hradce do soutěže, kterou pořádají myslivci. Téma je nasnadě – příroda, zvířata, ochrana přírody. Budeme netrpělivě čekat na výsledky. Rozhodně nejsme úplně bez šancí, protože některé práce byly velmi zdařilé.

   Obec zakoupila stůl na stolní tenis a umístila jej v kulturním domě. Počítáme s tím, že si děti v hodinách tělesné výchovy také zahrají.

   Sotva končí březen, už se děti pomalu těší na další volno. Od 2. dubna mají krátké velikonoční prázdniny. Počasí je zatím velmi aprílové, ale věřme, že zážitky z pomlázky budou natolik pestré, že je ani nepřízeň počasí nezhatí.

   V předvelikonočním týdnu se na chodbě školy uskutečnil tradiční jarmark. Výrobky s velikonočními motivy se prodávaly podobně úspěšně jako při vánočním jarmarku. Děkujeme všem, kteří si něco koupili a přispěli tím dětem na akce, které nás v závěru roku čekaji.

 

Únor 2015

   Začátkem února nám zpestřil jedno dopoledne břeclavský kouzelník Waldini. Nebyl u nás poprvé a rozhodně nezklamal. Některé děti měly možnost si s ním také zakouzlit.

   První dva měsíce nového roku bývají vhodné pro sáňkování, bobování a bruslení. Jenže letos si děti sněhu moc neužily. Blíží se jarní prázdniny a po nich se už budeme těšit na jaro. Tato doba ale také bývá obdobím chřipek. Některé děti dostaly hlavně střevní chřipku, ale u většiny trvala jen velmi krátce.

   Zmíněné jarní prázdniny začnou v sobotu 28. února a potrvají tradičně týden. Hned po nich, tedy v pondělí 9. března, pojedeme do Jihlavy na divadlo Bajaja. Nabídku přijalo i několik rodinných příslušníků. V divadle bylo totiž na toto představení dostatek volných míst.

 

Leden 2015

   Nový rok nezačal pro naši školu ideálně. Veškerou práci a pohodu hatí zápis do 1. ročníku ZŠ. Mateřskou školu končí tři děti. Bohužel ani jedno nebude pokračovat na naší škole.  Je to o to smutnější, že všechny tyto děti bydlí v Budči.

   Ukazuje se, že necelý půlrok mé snahy o zachování školy zatím vychází zcela vniveč. Někteří rodiče zatím nezískali k budečské škole důvěru. Úroveň školy by se ale neměla posuzovat podle událostí několik let starých, ale podle současného stavu.

   Velmi laická je i představa, že pokud chodí do ročníku málo dětí, má to na ně negativní vliv. Opak je ale pravdou. Ze své letité praxe mohu posoudit, že obě varianty mají své výhody. Ve velké škole je v jedné třídě zpravidla v průměru 20 až 25 dětí. Učitel se jim může věnovat po celou vyučovací hodinu, ale málo času mu zbývá na individuální přístup. Na malotřídce se učitel sice dětem nemůže věnovat po celou hodinu (když se věnuje jinému ročníku, dostanou jiní žáci samostatnou práci), ale v době, kdy si povídá s konkrétním ročníkem, přistupuje k jednotlivým dětem individuálně a případné potíže v učení s nimi může hned řešit.

   Jedna zásadní věc mě však na celé nepříjemné záležitosti zaráží nejvíce. Je to naprostá absence patriotismu .Myslím si,  že si lidé dříve vážili místa, kde žili, mnohem víc a představa, že by své dítě poslali do školy do jiné vesnice, byla nepředstavitelná. Při letošním zápisu se naopak rodiče zmíněných tří dětí postavili k naší škole s nevyřčeným heslem:. „Dejme dítě kamkoliv, jen ne do Budče!“

   Škola ale naštěstí může fungovat dál, byť je velká škoda, že příští rok nebudeme mít prvňáčky. Problémy by ovšem nastaly, kdyby se rodiče budoucích prvňáčků zachovali ke škole stejně i v dalších letech. Představa, že by nevadilo, kdyby v Budči škola nebyla, hlavně když je školka, je velmi naivní. S případným zánikem školy by s největší pravděpodobností skončila i školka.

   Tato nepříjemná záležitost trošku zastínila každodenní běh školy. Po Vánocích naskočily děti do školní práce zcela bez potíží a 29. ledna si odnesly pololetní vysvědčení. Také učivo je probráno v souladu s časovým a tematickým plánem. Je potěšující, že se podařilo tak brzy dohnat učivo, které se nestihlo probrat v loňském školním roce.

   Ještě jedna poznámka k nepodařenému zápisu - musím konstatovat, že se mi jako novému řediteli zatím nepodařilo přesvědčit některé rodiče o tom, že i málotřídní škola může dát dětem stejné vzdělání jako plně organizovaná velká škola. Že zde dětem nic nezatajujeme, neubližujeme jim, neizolujeme je od skutečného života. Přednosti malé školy, tedy individuální přístup, pěkné vztahy dětí mezi sebou v malém kolektivu, klidné a bezpečné prostředí se zatím zřejmě někomu zdají spíš slabinou. Mým úkolem (a kolegyň) v nejbližších týdnech a měsících je poctivou prací předvést naši školu ve správných  „barvách“, zbavenou nánosu pověr, předsudků a nepravdivých představ.

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Budeč

se uskuteční

ve středu 21. ledna 2015 od 13 do 17 hodin.

K zápisu se mohou dostavit děti, které se narodily do 31.srpna 2009.

Srdečně zveme děti i jejich rodiče!

(k zápisu je potřeba přinést vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a občanský průkaz)

 

 

Prosinec 2014

   Pohoda, která v naší škole vládne, se odrazila i v prosincových aktivitách. Nejprve jsme přivítali čerta, Mikuláše a anděla. Děti se bály přiměřeně věku, ale čert naštěstí nikoho neodnesl. Každý ale musel slíbit polepšení některých svých nedobrých vlastností.

   Když odejde čert, přichází krásný čas těšení na Vánoce. Po celý prosinec děti vyráběly výrobky, které od pondělí 15. prosince vystavovaly a prodávaly na chodbě školy. První dny se prodala spousta výrobků, proto s paní učitelkami průběžně tvořily další, aby bylo z čeho vybírat.

   V první polovině měsíce nás trápila absence dětí, protože jsme potřebovali nacvičovat na vánoční besídku. Naštěstí se včas většina dětí uzdravila a mohli jsme nácvik zdárně dokončit. Na čtvrteční  odpoledne (18.12.) jsme pozvali rodiče, babičky, dědečky a jiné přátele na besídku. Po vystoupení se děti přesunuly ke stromečku, kde každý objevil dáreček. Poté jsme ještě chvilku poseděli v příjemné atmosféře.

   V poslední předvánoční den byly děti mile překvapeny, když pod stromečkem našly ještě další dárečky, tentokrát věnované ke společným hrám.

   Děti i zaměstnanci ZŠ a MŠ Budeč přejí všem občanům Budče i okolních obcí hezké Vánoce a v novém roce především zdraví.

   Naši školu čeká již 21. ledna 2015 zápis do prvního ročníku. V mnohém jistě napoví, zda už si škola opět získává zpět ztracenou pověst.

   Připojujeme ještě několik fotek z besídky, další se brzy objeví ve Fotogalerii.

Další fotografie (od pana starosty) najdete na adrese:

http://budec.rajce.idnes.cz/Vanocni_setkani_v_ZS_a_MS_Budec_2014/

 

Zahájení

Pastýři

Školka

V Betlémě

Ptáčci

Tři králové

U stromečku

Dárky

Hodování

 

Základní škola a Mateřská škola

vás zve na 

VÁNOČNÍ BESÍDKU

ve čtvrtek 18.prosince 2014 od 15.45 hodin.

Od pondělí 15.prosince si můžete prohlédnout vánoční výrobky dětí z MŠ i ze ZŠ na chodbě školy. Tyto výrobky bude možno si také zakoupit.

 

Listopad 2014  

   Třetí měsíc školního roku byl pestrý. Počasí nadále přálo, takže jak školkové, tak i školní děti strávily v družině spoustu času venku.

   Více než měsíc jsme sbírali pod stromy u školy kaštany a na začátku měsíce je děti ze školky odnesly zvířatům, aby měly potravu na zimu.

   Konečně jsme zahájili kroužek základů angličtiny. V říjnu bylo stále hezky, proto jsme čas po obědě využívali hrám před školou. Do učebny jsme se dostali až na začátku listopadu. Aby nebyly děti ochuzeny o hodiny, které nám v říjnu odpadly, scházíme se na kroužku většinou dvakrát týdně.

   Rodiče žáků ZŠ přišli na třídní schůzku (11.11.). Schůzka se konala formou individuálního pohovoru, což je pro obě strany (rodiče i pedagogy) příjemnější, zvláště tehdy, když je potřeba vyslovit i kritiku.

   O dva dny poté jely všechny děti (tedy z MŠ i ZŠ) do Dačic na divadlo. Výborné představení herců z Ústí nad Labem nás potěšilo. Počasí bylo na půlku listopadu příznivé, proto jsme čas před odjezdem autobusu věnovali hraní na atrakcích v zámeckém parku.

   Desátý výcvik plavání jsme absolvovali v pátek 21.11. a tím pro tento školní rok plavání skončilo. Příští rok pojedou třeťáci a páťáci. Každý žák prvního stupně má nárok na dva turnusy výcviku (zpravidla se jezdí ve 3. a 4. ročníku).

   Další dlouho naplánovanou akcí byl Den otevřených dveří (26.11.). Kromě odpolední části měli občané možnost nahlédnout také do výuky Českého jazyka a Matematiky. Bohužel zájem o prohlídko školy nebyl velký.

   Poslední zajímavou listopadovou akci nám připravili pan Bláha (tatínek našich žaček) s panem Pavláskem. V pátek 28.11. přišli v mysliveckém oblečení a uspořádali pro žáky ZŠ besedu nejen o myslivosti, ale povídali také o přírodě a ochraně životního prostředí. Děti si např.  mohly sáhnout na vycpaná zvířata a vzít do rukou brokovnici s kulovnicí.

Beseda se moc povedla (fotky ve Fotogalerii) a budeme se těšit, že se někdy bude podobné setkání opakovat.

   V množství akcí nám přesto zbyl čas na pravidelnou výuku. Po třech měsících je možné konstatovat, že ve všech předmětech a ročnících se učíme podle předem stanoveného plánu a nikde zatím nemáme ztrátu, což je velmi příjemné zjištění.


Společné foto s myslivci

V divadle

 

Říjen 2014

   Hezké počasí nám umožnilo často pobývat po vyučování před školou. Téměř tradičně se děti při cestě z jídelny dohadovaly, kdo si s čím bude hrát. Prostor před školou je velmi rozlehlý a navíc bezpečný, protože i pár vozidel (většinou dodavatelé do jídelny), která projedou,  počítají s pohybem dětí a svou jízdu přizpůsobí.

   Rozběhla se výuka náboženství. Nakonec se z 10 dětí naší školy přihlásilo sedm. Výuku vede P. Alois Pernička z Horní Slatiny.

   Pokračoval výcvik v plavání. Žáci 4. ročníku již mají za sebou sedm dvouhodinových lekcí. Přestože čtyři z nich byli zařazeni mezi nejslabší plavce, všichni již umí docela solidně plavat. V příštím roce budou mít příležitost se ještě zlepšit.

   Dva měsíce utekly v příjemné atmosféře, bez potíží a hlavně bez úrazů. V závěru října si děti vychutnaly krátké, ale jistě velmi příjemné, dny volna.

 

Začínáme!

 

Září 2014

   První měsíc školního roku 2014/2015 byl pro naši školu v řadě věcí nový. Po „rošádách“ v personálním obsazení  nastoupil od 1. srpna 2014 na post ředitele Vítězslav Jindra. Věřme, že tím skončila napjatá doba, zvláště pro žáky a jejich rodiče. Stabilizováním pedagogického (i nepedagogického) sboru budou vytvořeny podmínky pro pohodovou práci ve škole a rodiče nebudou překládat děti do jiných škol.

   Do školy nastoupilo 10 žáků – 2 prvňáci, 3 druháci a 5 čtvrťáků. Věřme, že tento ze zákona nejmenší povolený počet dětí na jednotřídní škole již nebude nikdy překonán (míněno v negativním smyslu). Větší problém je v tomto ohledu v MŠ, kde máme na konci září jen 11 dětí, což je méně než povolené množství, proto na chod bude pravděpodobně doplácet Obecní úřad.

   Školkové i školní činnosti se po dvouměsíčním volnu rozběhly v pohodě, s patřičným nasazením a zdá se, že se zde dětem líbí. Jeden drobný postřeh, který mě zaujal – děti nosí při narozeninách bonbony, které dávají všem dětem nejen ze školy, ale nosí je i předškolákům. Stejně roztomilé je, když např. čtyřleté dítě přinese školákům sladkost a tyto velké děti se k němu seběhnou a třesou mu pravicí. Tento jev, tedy velmi milé, kamarádské chování mezi dětmi ze školky i školy vzájemně právě patří k velkým přednostem tohoto typu škol. Děti se znají i z mimoškolních her a setkávání a vůbec u nich nenacházíme sklon k „machrování či šikanování“.

   Po několika letech se do školy opět vrací výcvik plavání. Domluvili jsme se se ZŠ Boženy Němcové Dačice, s nimiž jezdíme autobusem do Jindřichova Hradce. Do Dačic a zpět nás vozí buď pan starosta nebo ZD Budíškovice. První lekce se uskutečnila už v pátek 19. září a poslední desátá by měla být na programu 21. listopadu.

   V úterý 30. září jsme se vypravili do Dačic na sportovní soutěž Běh zámeckým parkem, které se již mnoho let účastní pouze dačické školy. Vzhledem k tomu, že jsem tuto soutěž léta organizoval (ještě jako učitel TV na ZŠ Komenského Dačice), domluvil jsem s pořádající školou, aby si naše děti změřily síly s dačickými dětmi. A rozhodně si v konkurenci velkých škol neudělali ostudu. V kategoriích prvního stupně nastoupilo na start i přes 50 dětí.  Mezi dívkami 2. a 3. ročníku se umístila Aneta Bláhová na 24. místě a Nela Štillerová na 42. Mezi stejně starými chlapci doběhl Tim Bari dokonce na skvělém 11. místě, Pavel Kolařík byl 45. a Ladislav Bari 47. Oba chlapci jsou ale teprve v 1. ročníku, takže v této kategorii budou závodit ještě dva roky. Mezi staršími dívkami (4. a 5. roč.) doběhla Diana Bari na výborném 16. místě, Tereza Křížová byla 28., Andrea Bláhová 30. a Šárka Kolaříková 46.

   V říjnu začne do školy dojíždět P. Alois Pernička na výuku náboženství a také začne kroužek Základy angličtiny pro žáky 1. a 2. ročníku. Netrpělivě již čekáme na první zásilku Ovoce do škol. Průběžně sbíráme kaštany. Plechovky od nápojů, papír a víčka od PET lahví budeme sbírat až do jara, protože jsme se přihlásili do „Soutěže s panem Popelou“.

Vítězslav Jindra, ředitel školy

Fotografie z různých akcí a výrobky dětí z MŠ a ZŠ najdete ve Fotogalerii. 

 

 

Běh v zámeckém parku

 

Plavání

 

Výrobky v MŠ

Maškarní hrátky

Děti ze ZŠ se oblékly do masek a pobavily se při hrách a soutěžích.

maškarní

Maškarní

 

Vánoce

Letošní předvánoční čas nám v programu chyběla besídka i jarmark. Přesto jsme si dokázali udělat hezkou vánoční atmosféru a nakonec za dětmi přišel i Ježíšek.

Vánoce 2020 ve škole

Vánoce 2020 ve školce

 

Přišel Mikuláš!

Tak přece jen za námi přišel Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. Ani doba koronová jim nezabránila, aby přišli za dětmi a obdarovali je. Děti jim na oplátku zarecitovaly, zazpívaly a ve školce i zatančily.

Mikuláš 2020

Asistent pedagoga

Nabízíme práci asistenta pedagoga pro dítě předškolního věku. Nástup 1.12.2020, platová třída 8, poloviční úvazek.

 

Drakiáda

V době, kdy se naše země stále potýká s koronavirem a tudíž se nekonají žádné sportovní a kulturní akce, jsme si udělali tradiční Drakiádu. Střídalo se bezvětří s mírným větrem, takže se aspoň trošku podařilo drakům vzlétnout.

Drakiáda 2020

 

Výrobky z přírodnin

Děti ze školy vyráběly v září z přírodních materiálů - postavičky, naaranžované květináče a další zajímavé výtvory.

Víla

Květináč z přírodnin

 

Den dětí

Stihli jsme přijít po koronaviru do školy v pravý čas, abychom s dětmi oslavili jejich svátek. Obávali jsme se špatného počasí 1.června, proto jsme si udělali hezký den až ve středu 3.června.

Den dětí

 

Uzavření ZŠ kvůli koronaviru

Na základě usnesení Vlády ČR je od jsou od středy 11.března 2020 uzavřeny všechny základní školy. Týká se to i naší školy. Mateřská škola ale zůstává v plné rozsahu otevřená.

 

Masky

Trošku opožděně jsme si krátce po jarních prázdninách udělali maškarní veselí. Děti měly různé masky - lva, čertici, berušku, ale třeba také Janka ze seriálu Slunečná.

Maškarní

 

Dravci

Začal nám poslední školní týden roku 2019 a s ním vánoční jarmark a také vrcholící přípravy na besídku. V pondělí 16.prosince nás navštívil sokolník a přivezl nám na ukázku 3 sovy a jednoho orla skalního.

Sokolník

 

Zdobení perníčků

Již podruhé za námi přišla paní Iva Dědková a pomohla dětem zdobit perníčky. Jestli se povedly, budete moci posoudit na vánočním jarmarku, který začíná už v pondělí 16.prosince.

Zdobení perníčků

 

Mikuláš

Ve čtvrtek 5.prosince za námi přišel Mikuláš s andělem a dvěma čerty.

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve školce

Fotky z plavání

Do Fotogalerie byly přidány snímky z výcviku plavání, který letos naše děti absolvovaly od září do poloviny listopadu.

Plavání 2019/20

Plavání

Drakiáda

Letošní drakiádu jsme dlouho odkládali, protože počasí moc nepřálo. Když foukal vítr, bylo chladno nebo i déšť a nakopak při přívětivém počasí nefoukalo. Vyrazili jsme proto na louku ve čtvrtek 28.listopadu, protože už brzy nastanou mrazy. Zrovna ale vítr moc nefoukal, takže ani drakům se nechtělo ve vzduchu dlouho zůstat.

Drakiáda

 

Halloween

U příležitosti halloweenu vytvářely děti ze školy dýňové příšerky.

Halloween

Halloween 2019

Mléko do škol

Prémiová dodávka přišla také v rámci programu "Mléko do škol". I tentokrát si děti udělaly hostinu. Jedly několik druhů sýrů, mléko a zákys.

Mléko do škol

 

Ovoce do škol

Za celoroční odebírání ovoce a zeleniny v rámci akce "Ovoce do škol" dostaly děti v závěru roku prémiovou dodávku. Společně si na ní pochutnaly.

Ovoce

Ovoce do škol

 

Výlet

Ve středu 19.června jsme byli na výletě v Jihlavě. Navštívili jsme rodinný zábavní park Robinson.

Výlet

Robinson

 

Cirkus v ZUŠ

Základní umělecká škola Dačice uspořádala pro předškoláky představení s cirkusovými prvky. Hlavní ale bylo seznamování s nástroji, na které si děti mohly po skončení představení také zahrát. 

ZUŠ

Den dětí

V pátek 31.května jsem si připomněli Den dětí. Školáci připravili pro menší spolužáky hry a soutěže a na závěr také oni řešili úkol.

Den dětí

Sportovní hry v Domamili

V úterý 21. května jsme se zúčastnili tradoční sportovní soutěže malotřídních škol v Domamili. Dařilo se nám ve vybíjené, kde jsme dokázali vyhrát dva zápasy. V kopané jsme naopak na žádného soupeře nestačili. Kromě kolektivních sportů absolvovaly děti ještě běh na 50 metrů, skok do dálky a hod míčkem.

Vybíjená v Domamili

Plavání

V pátek 17.května jsme ukončili letošní výcvik plavání v Jindřichově Hradci.

Tobogán

V divoké vodě

 

Den matekOK

Kvůli počasí jsme letos odložili oslavu ke Dni matek o týden, ale deštivý a chladný květen nám přesto nedovolil udělat akci venku, a tak jsme poseděli ve středu 15. května ve školce.

Den matek

Den matek - školáci

Dopravní soutěž

Hned následující den se školáci zúčastnili dopravní soutěže v Dačicích. Na stupních vítězů jsme sice nebyli, ale děti podaly v chladném počasí dobré výkony.

Dopravní soutěž

Jízda zručnosti

Čarodějnice

Čarodějnické dopoledne sice propršelo, ale přesto ve školce pár čarodějnic usedlo na košťata.

čarodějnice

Beseda se zdravotnicí

Necelé tři týdny před dopravní soutěží si naše děti vyzkoušely základy zdravovědy. Přijela za námi zdravotní sestra Ivana Navrátilová.

zdravověda

Velikonoční turnaj

Poslední den před velikonočními prázdninami jsme se zúčastnili sportovní soutěže na ZŠ B. Němcové v Dačicích. V přehazované jsme obsadili 5.místo.

Turnaj v přehazované

Velikonoční jarmark

Zveme Vás na tradiční Velikonoční jarmark, který se koná od pondělí 15.dubna do středy 17.dubna na chodbě školy.

Jarmark začal

 

Zdobení perníčků

Krátce před Velikonočním jarmarkem nás navštívila paní Iva Dědková a ukázala dětem zdobení perníčků. Děti si je pak pod jejím vedením samy také nazdobily.

Školáci zdobí perníčky

Školkáčci zdobí

 

Masopust

V pátek 1.března jsme si udělali maškarní bál, na který dorazila princezna, Číňan, pirát, šéfkuchař, kočka a další postavičky. Děti soutěžily a vysloužily si odměny.

 

Vánoční jarmark a besídka

Vánoční jarmark se vyvedl, tak jako každý rok. Krásné výrobky dětí se rodičům líbily a spolu s dalšími nakupujícími věnovali do pokladničky rekordní částku. Rádi ji pak využijeme na jaře při různých akcích.

Ve čtvrtek 20.prosince se uskutečnila vánoční besídka. Tentokrát děti zahrály pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Po skončení jsme šli ke stromečku, kde dětem Ježíšek nadělil dárky.

U stromečku

Besídka

 

Zemřel P. Alois Pernička

Krátce před adventním časem nás zastihla smutná zpráva. Na naší škole pan farář několik let vyučoval náboženství. Měli jsme ho rádi jako usměvavého člověk se smyslem pro humor. Každou rozmluvu dokázal okořenit vtipnou glosou. Byl to vzácný člověk a budeme na něj v dobrém vzpomínat.

 

Divadlo

Ve čtvrtek 8.listopadu jsme byli všichni na pohádce o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Divadlo se hrálo v Dačicích. Před odjezdem autobusu jsme měli ještě spoustu času, proto jsme ho využili na hřišti v parku.

Na skluzavce

Pouštění draků

V pátek 2.listopadu jsme si na louce za hřbitovem pouštěli draky.

Draci

 

Divadlo ve školce

Děti ze školky si zahrály pohádku o tom, jak princeznička na bále poztrácela korále.

Šíma a Tánička

Beseda s myslivci

Ve čtvrtek 21.června nás navštívili pánové Zdeněk Bláha a Pavel Pavlásek, myslivci z budečského sdružení. Povídali si s dětmi o myslivosti i o přírodě. Přivezli na ukázku vycpané ptáky, kůže, parůžky a zbraně.

Beseda s myslivci

Výlet

V úterý 19.června jsme byli na výletě v Pohádkovém světě Fábula v Kamenici nad Lipou.

Na výletě

Úspěch v Domamili

Na 20.ročníku Domamilských sportovních her byla naše škola mimořádně úspěšná. V kopané i ve vybíjené jsme sice na medaile nadosáhli, ale vše vynahradily Aneta Bláhová s Viktorií Urbánkovou. Aneta zvítězila v hodu kriketovým míčkem a Viktorie Urbánková vybojovala překvapivé vítězství ve skoku dalekém.

Vítězná Viktorka

Zlatá pro Anetu

Práce na zahrádce

Děti vypěstovaly krásné ředkvičky:

Na zahrádce

Den dětí a beseda s policisty

Krátce po sobě naše děti absolvovaly dvě příjemné akce. V pátek 1.června jsme oslavili Den dětí a hned v pondělí 4.června za námi přijeli dačičtí policisté na besedu. Děti si mohly vyzkoušet vesty, zbraně, pouta, prohlédly si auto a další pomůcky příslušníků Policie ČR.

Fotografie z obou akcí jsou ve Fotogalerii - zde upoutávka:

Den dětí

Beseda s policisty

 

 

O štít města Dačice

Na 17. ročníku atletické soutěže v Dačicích se naše škola dočkala velikého úspěchu. Žákyně 5. ročníku Aneta Bláhová poprvé dokázala v hodu kriketovým míčkem překonat hranici 30 metrů a vybojovala stříbrnou medaili za 2. místo. V dalších soutěžích už jsme se neprosadili.

Nyní nás ještě čeká odložená soutěž v Domamili, která byla v pátek 25. května odložena kvůli silnému dešti.

Start běhu na 50 m

Stříbrná Aneta

 

Dopravní soutěž

V úterý 15.května jsme se v Dačicích zúčastnili tradiční dopravní soutěže. Nevedli jsme si vůbec špatně. V konkurenci větších škol jsme obsadili celkově 5.místo. V jednotlivcích se ale niko neprosadil na stupně vítězů.

Nástup před soutěží

Jízda zručnosti

(další foto ve Fotogalerii)

Den matek

Letošní oslavu Dne matek jsme pojali trošku jinak než v předchozích letech. Poseděli jsme a popovídali s maminkami i dalšími rodinnými příslušníky na školní zahradě. Jen nás v závěru vyhnal blížící se déšť.

Krátké vystoupení školky

Posezení s rodiči

(další foto ve Fotogalerii)

 

Čarodějnice

Školka uspořádala hry a soutěže u příležitosti létání čarodějnic. Zapojily se i děti ze školy a všichni společně se šli pochlubit převleky do vsi. Fotografie z akce jsou ve Fotogalerii.

 

Turnaj v Dačicích

Pěkného úspěchu jsme dosáhli na turnaji, který pořádala ZŠ Boženy Němcové Dačice. V kopané jsme sice skončili až na 6.místě, ale v přehazované jsme po dvou výhrách a dvou porážkách obsadili krásné 4.místo.

 

Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1.ročníku ZŠ se letos koná ve čtvrtek 5.dubna od 13 do 16 hodin. K zápisu mohou přijít děti narozené do 31.srpna 2012.

 

Velikonoční jarmark

 Přiblížily se Velikonoce a s nimi tradiční jarmark. Vzhledem k tomu, že se ve středu 28.března zúčastníme sportovní soutěže v Dačicích, budou děti nabízet své výrobky hlavně v pondělí 26.března a v úterý 27.března.

 

Prázdniny

Brzy nás čekají dvoje prázdniny. Po vysvědčení, které dostanou děti ve středu 31. ledna, to budou v pátek 2. února jednodenní pololetní prázdniny. Pak budeme chodit týden do školy, ale už v dalším týdnu od 12. do 16. února budou následovat jarní prázdniny.

 

Přípravy na jarmark a besídku

Děti vyrábějí poslední výrobky a pilně nacvičují zdramatizovanou pohádku. Jarmak i besídka se totiž blíží. Fotoaparát zastihl děti při výrobě perníčků.

Zdobení perníčků

 

Vánoční pozvánka

Zveme rodiče, prarodiče, sourozence a další přátele školy na Vánoční besídku a na Vánoční jarmark. Besídka se uskuteční ve čtvrtek 21. prosince v 16.00 hodin. Jarmark bude probíhat od pondělí 18. prosince do pátku 22. prosince.

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Budeč

 

Mikuláš

V úterý 5.prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem. Děti jim přednesly básničky, zazpívaly písničky, zahrály na klavír a také zatančily. Odměnou jim byly dárečky.

Mikuláš ve školce

Mikuláš ve škole

 

 

 

Běh v zámeckém parku

V úterý 26.září jsme se v Dačicích zúčastnili Běhu zámeckým parkem. Ve Fotogalerii se k této sportovní soutěži vracíme. Zde alespoň jeden obrázek:

Na startu závodu dívek 5.ročníku

Práce s ovocem v MŠ

Děti ze školky poznávaly ovoce se zavázanýma očima, vyráběly z něj a společně si pochutnaly.

To bude dobrota

Drakiáda

Ve čtvrtek 12.října jsme pouštěli draky, ale protože moc nefoukalo, létali málo. Vynahradili jsme si to druhý den, kdy začalo fičet a draci se krásně vznesli k obloze.

Letí!

 

Projekt

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT, který je spolufinancovaný EU. V jeho rámci máme na škole školní asistentku, v blízké době také chůvu v MŠ a budeme plnit další aktivity, především se budeme účastnit několika školení.

 

 

Zahájení školního roku

V pondělí 4.září 2017 jsme přivítali 9 školáků a zatím 12 školkáčků, k nimž v nejbližších dnech přibudou další dva.

Přejeme jak dětem, tak rodičům, aby byl pro všechny nový školní rok příjemný a radostný.

Školáci se hned vyfotili:

4.září 2017

Zleva: Milda Zadražil (předškolák), Vojtěch Zadražil, Pavel Kolařík, Aneta Bláhová, Karel Krejčí, Nela Štillerová, Tomáš Lajtkep, Kryštof Pachr, Viktorie Urbánková a Natálie Juránková.

 

 

Nabídka zaměstnání

Od 1.září 2017 přijmeme na půl úvazku školního asistenta. Požadavek - pedagogické vzdělání (alespoň kurz asistenta nebo pedagogické minimum). Další informace u ředitele školy - 739 001 618 nebo skolabudec@seznam.cz

 

Hezké prázdniny dětem, rodičům i zaměstnancům školy!

 

Tablo předškoláků

S dětmi, které odcházejí ze školky do školy se tradičně loučíme tablem. K prohléhnutí je v budečském obchodě.

Tablo

 

Výlet

V úterý 27.června jsme byli na výletě v ZOO Jihlava. Počasí se vydařilo, takže se nám výlet povedl.

Výlet

Na výletě

Domamilské hry

V pátek 26.května se školáci zúčastnili tradičních sportovních Domamilských her. Pro fotbal a vybíjenou nám pomohli žáci z Budíškovic, protože bychom sami nemohli sestavit týmy. V obou soutěžích jsme obsadili 6.místo. V běhu, skoku a hodu míčkem již každý závodidil sám za sebe a za naši školu. Anetka Bláhová získala stříbrnou medaili za 2.místo v hodu kriketovým míčkem. To je veliký úspěch - blahopřejeme!

Domamilské hry 2017

 

Enkaustika

Děti se v pondělí 22.května učily malovat technikou enkaustika.

Enkaustika

 

 

Přijeli k nám klauni

Ve středu 17.května jsme přivítali ve školce klauny. Představení pro školku a školu se uskutečnilo v naší škole.

Klauni

 

Velikonoční jarmark

Zveme vás srdečně na Velikonoční jarmark, který se uskuteční od pondělí 10. dubna do středy 12. dubna.

 

Z Á P I S

Zápis do ZŠ Budeč se letos poprvé bude konat až na jaře. Určili jsme si termín na

Ú T E R Ý   4.  D U B N A.

Rodiče mohou přijít s předškoláky kdykoliv v době mezi 13.00 - 16.00.

S sebou si přineste Dotazník pro rodiče (k vyzvednutí ve škole) a rodný list dítěte.

Budeme se těšit na nové školáčky!

 

Masopust

V pátek 3. března proběhl ve školce maškarní karneval. Soutěží a her se zúčastnily i školní děti. Společně pak děti prošly Budčí.

Soutěže masek

Průvod obcí

(další fotky ve Fotogalerii)

 

Vánoční besídka

V úterý 20. prosince 2016 se uskutečnila vánoční besídka. Dětem se vystoupení vydařilo, a tak byla jistě plná třída návštěvníků spokojená.

Vánoční besídka

 

Vánoční jarmark a vánoční besídka

Od pondělí 19. prosince do čtvrtku 22. prosince budou naše děti vystavovat výrobky, které vyrobily ve školce i ve škole. Tyto výrobky bude možno zakoupit.

Kromě tohoto vánočního jarmarku se uskuteční v úterý 20. prosince v 15.30 hodin vánoční besídka.

Srdečně zveme na obě akce rodiče, prarodiče, sourozence, ale i občany a přátele naší školy.

 

 

Čerti

Tak nás 5. prosince navštívili čerti, anděl, ale také Mikuláš. Čertíci nás sice trošku postrašili, ale Mikuláš s andělem byli moc hodní. Dostali jsme spoustu dárečků, takže asi jsme se opravdu chovali celý rok pěkně.

Nadílka ve školce

Mikuláš ve škole

(Další fotky ve Fotogalerii)

 

Běh v dačickém zámeckém parku

Ve čtvrtek 29. září 2016 jsme se již potřetí zúčastnili tradičního běžeckého závodu. Tentokrát jsme měli k medaili nejblíže. Diana Bari prohrála souboj o bronzovou medaili až v cílové rovince. K jejímu 4. místu přispěla výborným 9. místem také Aneta Bláhová. Ve stejné věkové kategorii chlapců (4. a 5. ročník) doběhl Tim Bari na 10. místě. Ostatní závodníci se mezi nejlepší neprosadili.

Naši běžci

Na startu Viktorka s Terezkou

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.

 

Kniha Až zabučí byla pokřtěna

Ve čtvrtek 23.června v podvečer doslova praskala třída ZŠ ve švech. Na křest knihy přišlo opravdu hodně lidí, především občanů Budče. Autor knihy krátce promluvil o vzniku knihy i o jejím obsahu. Děvčata ze školy přečetla čtyři úryvky. Na závěr pokřtil knihu autor ilustrací, dačický výtvarník Jiří Albrecht.

Až zabučí

Křest

AŽ ZABUČÍ

Kniha s podtitulem Bylo nebylo v dějinách Budče už každým dnem opustí tiskárnu. Na čtvrtek 23. června v 17.30 hodin jsme připravili křest této knihy. Na krátkém setkání autor představí knihu a bude následovat křest. Na akci bude možno zakoupit knihu Až zabučí za 200 Kč, v nabídce budou i další knihy Vítězslava Jindry - Divous Horác a Dějiny Malého Pěčína.

Jste srdečně zváni do budovy školy!

 

DEN DĚTÍ

V pátek 3. června jsme oslavili Den dětí. Bohužel nám zpočátku nepřálo počasí, proto jsme museli změnit program. V kulturním domě jsme soutěžili a hráli hry. Nakonec se ale přece jen trošku vyčasilo, takže jsme si stihli opéct špekáčky.

Opékání při Dni dětí

 

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Několik dětí se jelo v pátek27.května podívat do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. Zájezd pořádala dačická ZŠ Boženy Němcové.

V divadle

 

Velikonoční jarmark v plném proudu.

Třídenní jarmark s krásnými výrobky dětí z MŠ i ZŠ probíhá na chodbě školy. Můžete se přijít podívat a třeba i něco koupit.

Velikonoční zajíček ze sena

Nabídka výrobků

 

Kniha s názvem AŽ ZABUČÍ, s podtitulem Bylo nebylo v dějinách Budče je už ve výrobě! Ještě sice bude nějaký čas trvat, než vyjde, ale zcela určitě by se měl křest knihy stihnout v tomto školním roce.

 

Příprava knihy o Budči.

Ředitel školy Vítězslav Jindra studuje materiály o dějinách Budče, které průběžně zpracovává do knižní podoby. V knize se objeví nejen historická data a události, které jsou podloženy prameny, ale také pověsti, zajímavosti a lidová vyprávění. Z tohoto důvodu prosíme občany Budče, ale nejen je - pokud znáte nějaké pověsti nebo zajímavosti o Budči a nejbližším okolí, sdělte nám to. Budeme za to moc rádi a rozšíří to připravovanou publikaci. Knihu ilustrují děti ze školy, takže vlastně vznikne společné dílo pedagoga a žáků. Kromě ilustrací se v knize objeví i staré fotografie (i zde prosíme veřejnost o zapůjčení zajímavých starších fotografií). Sdělení námětů a zapůjčení fotografií prosíme do konce listopadu. Do konce ledna 2016 by měla být kniha připravena a nejpozději začátkem června 2016 by měla vyjít. Rádi vás pak pozvene na slavnostní křest knihy do školy. Děkujeme za spolupráci.

 

 

Výlet

V pátek 12.června jsme jeli na výlet do Bohuslavic. Prohlédli jsme si rozlehlý hospodářský dvůr se spoustou zvířat. Děti se svezly na koni i na poníkovi. Opekli jsme si špekáčky. Ke konci si ještě některé děti zaskákaly na trampolíně. Kromě těchto mála fotek jsou další v sekci Fotogalerie.

Na koni

Hřiště

Opékání

 

 

Kouzelník v naší škole

Ve středu 4.února nás navštívil kouzelník Waldini z Břeclavi. V téměř hodinovém vystoupení nám předvedl část svého představení, ale hlavně si k sobě přizval spoustu pomocníků z řad dětí. Společně kouzlili a některé triky kouzelník prozradil a ukázal, jak je udělal.

Natálka jako pomocnice kouzelníka

Dianka s Martinem kouzlí

Kouzlí Terezka, Andrejka a Viktorka

Tim s Natálkou

Kouzelník Waldini s Terezkou a Andrejkou

Martin

 

V říjnových hodinách Prv, Př, VV a PČ vznikly pěkné výtvory.

Ptáci z přírodnin

Stromy

Přírodověda

Výzdoba chodby

 

Školní rok 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014 v 8.00 hodin.

 

V pátek 19. září 2014 zahájí žáci 4. ročníku plavecký výcvik v Jindřichově Hradci.
Budou jezdit každý pátek až do 21. listopadu, kdy se uskuteční poslední (desátá) dvouhodinovka výcviku.

 

Ve čtvrtém zářijovém týdnu (termín bude upřesněn) se celá škola zúčastní "Běhu zámeckým parkem" v Dačicích. Závodníci porovnají síly s dětmi z obou dačických škol.